Vikingahallens öppettider under Valborg och första maj