Vår i sikte – äntligen!

Nu börjar den skånska våren visa sina varmare sidor! Vår förhoppning är att alla medlemmar snart ska gå en fin utesäsong på grusbanorna vid centrala idrottsplatsen (CIP) till mötes. Våra tränare och frivilliga (kanske du?) kommer att genomföra det arbete som krävs. Vill du hjälpa till, prata gärna med Alex eller Dragan som håller i aktiviteterna på CIP den 13 maj tillsammans med delar av styrelsen. Mejla alex@lugitennis.se om du vill vara med. Passa gärna på att träffa oss för en pratstund och delta du med. Aktiviteten den 13/5 kommer att avslutas med enklare förtäring (dryck+något grillat). Vår inomhusanläggning är bokningsbar som vanligt via Matchi. Där hittar du alla Lugi Tennis sommaraktiviteter och även vad andra klubbar erbjuder oss tennisspelare.   Nya styrelsens avsikt är att verka för en levande och engagerad förening för alla åldrar och förutsättningar. Klubbens geografiska hjärta är Lunds östra delar, här ska vi fortsätta att vårda den varma och inkluderande anläggning som vi har fått årsmötets mandat att utveckla och förvalta. Vi blickar alltså framåt. Styrelsens avsikt är att i dialog mer er och personalen främja ökade möjligheter till social samvaro och aktiviteter med tennis som utgångspunkt. Till och med augusti kommer styrelsen att prioritera två saker: att bli kunniga kring klubbens drift och vad det innebär av hallansvar, personal, arbetsmiljö, medlemsvård och kommunikation. att tillsammans med våra duktiga tränare, administration och städ bygga en funktionell, framåtsyftande och flexibel organisation. Tack för förtroendet! 
Oscar, Olga, Wiebke och Vivi  

Springtime – finally!   Now the Scandinavian spring has burst into life! We hope for excellent performance from our members during the outdoor season at the Centrala Idrottsplatsen (CIP) clay courts. Our coaches and volunteers (maybe you?) will do the necessary work to prepare the courts. If you want to help, feel free to contact Alex or Dragan, who are in charge of the activities at CIP on May 13th, together with the board representatives. For further details, reach out to alex@lugitennis.se. Why not take the opportunity and meet us for a chat while participating in socially valuable work and enjoying some refreshments? Note that our indoor facility can be booked as usual via Matchi. There you will also find all Lugi Tennis summer activities and what other clubs have to offer for tennis players. The new board intends to work for a spirited, united association for all ages and abilities. Located in the heart of the eastern part of Lund, the club will continue to offer a welcoming and inclusive environment which we have received a mandate to develop during the annual meeting. We focus on the future. In a continuing dialog with members and employees, we seek to promote increased opportunities for social interaction and activities, with tennis as a focal point.   Until the end of August, the board will prioritize two things: Learning club’s operations and everything regarding hall responsibility, staff, work environment, member care, and communication; Building a functional, forward-looking, and flexible organization with the help of our talented coaches and support team.   Thanks for the trust!
Oscar, Olga, Wiebke, and Vivi