Organisationsförändringar

Under hösten 2022 har Alex Grote successivt ökat sin anställningsgrad som tennistränare hos LUGI Tennis. Före Alex kom till LUGI Tennis drev han en tennisskola i Tyskland under fem år. Alex har även varit professionell basketspelare i Bundesliga.

Vi välkomnar också Iréne Berglund till LUGI Tennis. Iréne är ekonomiassistent och kommer att förstärka bemanningen i kansliet. Iréne kommer att jobba ca 50 % hos oss och delar sin tid mellan LUGI Tennis och LUGI Handboll.

Tony Nordins anställning som klubbchef i LUGI Tennis har avslutats.