Nu blir LUGI Tennis en gräsrot

Att spela tennis är kul, spelar du andra spel hos Svenska Spel kan du nu stötta klubben och tennisen via Gräsroten.

Gräsroten är Svenska Spels satsning på de ideella föreningarna. En liten del av omsättningen skänks till klubbar som spelarna väljer. Nu är även LUGI Tennis anslutna.

Läs mer på https://www.svenskaspel.se/grasroten

Playing tennis is fun, but if you play other games at Svenska Spel you can now support LUGI Tennis via Gräsroten. Gräsroten is Svenska Spel’s contribution to non-profit associations: A small part of Svenska Spel turnover is donated to clubs that players have chosen. Now LUGI Tennis also belongs to Gräsroten.

Read more here: https://www.svenskaspel.se/grasroten