Bollekis

Nästa termin kommer LUGI Tennis att starta bollekis. 

Bollekis är en verksamhet som skall stimulera bollsinne, koordination & motorik för att förbereda barnen för framtida tennisspel. Bollekis är en mix mellan tennis, boll/kastövningar och rörelse i olika former där vi utgår ifrån det grovmotoriska. En bra kontroll över kroppen är en fördel oavsett vilken idrott barnen väljer. Övningarna vi gör är enkla, roliga och lekfyllda med syfte att på bästa sätt förbereda barnen för mer specifik tennisträning.

Ålder: 4-6 år

Mer information kommer inom kort.