Alex frånvaro / Alex’s absence

Kära medlemmar / Dear members,

Vi har förstått att ni undrar hur det är med Alex eftersom han inte har tjänstgjort den senaste tiden. Han har varit sjukskriven av personliga skäl. Under veckan planerar styrelsen att ha ett möte med Alex för att diskutera hur han ska kunna återgår i tjänst efter sin sjukskrivning. Vi har förmedlat er omtanke och saknad till honom. Vi hoppas, precis som ni, att han snart ska vara på banan igen.

We understand you are wondering about Alex since he has recently been absent from tennis lessons. He has been on sick leave for personal reasons. During this week, the board plans to meet Alex to discuss how he can return to work after the sick leave. We have conveyed your concerns and support to him. Just like you, we hope that he will be back on the court soon.

Vänliga hälsningar / Kind regards ,

Styrelsen/The board